Consulatie & Intervisie

Veiligheid – Ruimte – Vrijheid – Ontwikkelingsgericht – Doelgericht

Consultatie

Samen met De Wijkpraktijk biedt The Coach intercollegiale consultatie aan voor huisartsen en POH-GGZ (Praktijkondersteuners Huisarts – Geestelijke Gezondheidszorg).

Wat houdt consultatie in?

Consultatie is gericht op het versterken van de probleemoplossende vaardigheden van huisartsen en POH-GGZ, waarbij de focus ligt op diagnostiek, advies en kortdurende behandeling. Als Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige heb ik uitgebreide ervaring binnen diverse zorginstellingen, waaronder huisartsenpraktijken en basis- en specialistische GGZ. Mijn expertise strekt zich uit over verschillende leeftijdsgroepen, van jeugd tot ouderen. Daarnaast ben ik geschoold in diverse therapieën, zoals Cognitieve Gedragstherapie, EFT-relatietherapie, ACT, EMDR en hypnotherapie. Ik ben geregistreerd bij het AGB-register en het kwaliteitsregister van de SPV.

Flexibele Inzetbaarheid

Ik ben beschikbaar voor consultatie met betrekking tot jeugd, volwassenen en ouderen binnen huisartsenpraktijken.

Doel van Consultatie

Het hoofddoel van consultatie is om de eerstelijnsgezondheidszorg, met name op het gebied van geestelijke gezondheid, snel, efficiënt en effectief te ondersteunen. Dit omvat diagnostiek, farmacotherapeutische en behandelingsvraagstukken.

Consultatiemogelijkheden

  • Diagnostiek: Ondersteuning bij het stellen of uitsluiten van psychiatrische diagnoses.
  • Behandelingsadvies: Hulp bij de behandeling van patiënten met psychiatrische klachten.
  • Bejegeningsadvies: Ondersteuning bij het omgaan met cliënten met gedrags- of persoonlijkheidsproblemen.
  • Groepsconsultatie: Structurele ondersteuning bij diagnostiek, behandeling en omgang met cliënten met psychiatrische, cognitieve en gedragsproblematiek.

Werkwijze

Voor consultatie is voorafgaande toestemming van de cliënt vereist. Consultatie kan plaatsvinden via telefonisch contact, face-to-face ontmoetingen in de huisartspraktijk of via beveiligde e-mailcommunicatie.

Bekostiging

Voor aangesloten huisartsen en POH-GGZ heeft De Wijkpraktijk afspraken gemaakt met The Coach over de consultatieregeling. Aanvragen voor consultatie kunnen rechtstreeks bij mij worden ingediend.

Neem gerust contact op voor meer informatie. Ik ben telefonisch bereikbaar op maandag, woensdag en vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Ik kijk ernaar uit om te bespreken hoe mijn expertise kan worden ingezet ten behoeve van huisartsen, POH-GGZ en hun cliënten.

Intervisie

In samenwerking met eerstelijnspraktijken, zoals De Wijkpraktijk, is het mogelijk dat The Coach intervisiebijeenkomsten organiseert voor Praktijkondersteuners Huisarts – Geestelijke Gezondheidszorg (POH-GGZ).

Wat is Intervisie?

Intervisiebijeenkomsten bieden een waardevol platform voor POH-GGZ collega’s om samen te komen, kennis te delen en de professionele deskundigheid binnen hun functie te versterken. Deze bijeenkomsten bevorderen een open uitwisseling van ervaringen en bieden ruimte voor groepsgerichte intervisie.

Onze aanpak

Tijdens onze intervisiebijeenkomsten faciliteren we een gestructureerde en vertrouwelijke omgeving waarin POH-GGZ professionals hun ervaringen kunnen bespreken, uitdagingen kunnen delen en elkaar kunnen ondersteunen. Door te leren van elkaars inzichten en perspectieven, streven we ernaar om de professionele ontwikkeling en kwaliteit van zorg te bevorderen.

Benieuwd naar onze intervisiemogelijkheden? Neem gerust contact met mij op voor meer informatie.