Training

Veiligheid – Ruimte – Vrijheid – Ontwikkelingsgericht – Doelgericht

Training in Agressiehantering voor Organisaties.

Bij onze training in agressiehantering voor organisaties ontwikkelen we in overleg een plan dat volledig is afgestemd op de behoeften van jouw organisatie. Centraal staat het leren omgaan met grensoverschrijdend en agressief gedrag.

Onze trainingen zijn praktijkgericht en worden afgewisseld met theoretische kennis. Het hoofddoel van de training is om deelnemers te laten ervaren wat agressie met hen doet en te leren hoe ze escalatie van emoties kunnen voorkomen, hanteren en begrenzen.